Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Fiscaal statuut van de zelfstandige en de ondernemer

Author: Colebunders Jannick
Description: De bedoeling van deze quiz is dat jullie proberen zo snel mogelijk aan de top te geraken van de berg. Van zodra je antwoord fout is, zal je opnieuw moeten beginnen. Let op dat de antwoorden zich herschikken van zodra de quiz herstart. Er is dus geen antwoord-klik-patroon. Onderaan de ijsberg zijn het makkelijke vragen en dus zal je snel progressie maken. Let evenwel op aan de top van de ijsberg.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Welke van onderstaande formules voor het berekenen van de belastingvermeerdering is juist?
A) Verschuldigde belasting x 80 %25
B) Verschuldigde belasting x
C) Verschuldigde belasting x 106%25 x
D) Verschuldigdebelas

2. Welk van onderstaande kosten is niét aftrekbaar?
A) Restaurantkosten
B) Aankoop van grondstoffen
C) Huur
D) Bloemen voor de echtgenote

3. Wat is niét juist
A) Een zelfstandige betaalt niks
B) fsjsns
C) een zelfstad
D) juist

.