Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Logo-5.razred

Author: Tintor Dujmovoć Jelena
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Koliko ulaznih vrijednosti može imati svaka pocedura?
A) Ni jednu
B) Dvije
C) Jednu
D) Više

2. Naredba koja skriva kornjaču
A) st
B) th
C) ht
D) ppt

3. Kut kod crtanja šesterokuta je
A) 30
B) 60
C) 90
D) 120

4. Da bismo napisali program (proceduru) klinkemo na gumb:
A) Edal
B) Halt
C) Comander
D) File

5. Izbaci uljeza
A) pu
B) fd
C) ppt
D) pe

6. Koji niz naredbi je valjan?
A) fd 100 rt90
B) fd46 rt46
C) fd100 rt 90
D) fd 46 rt 46

7. Naredba koja kornjaču vraća u početni položaj je
A) bk
B) home
C) fd
D) lt

8. Koji naziv ulazne vrijednosti je točno napisan?
A) : d
B) : duljina
C) :n
D) : n

.