Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Logo-5.razred

Author: Tintor Dujmovoć Jelena
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Koliko ulaznih vrijednosti može imati svaka pocedura?
A) Ni jednu
B) Dvije
C) Jednu
D) Više

2. Naredba koja skriva kornjaču
A) st
B) th
C) ht
D) ppt

3. Kut kod crtanja šesterokuta je
A) 30
B) 60
C) 90
D) 120

4. Da bismo napisali program (proceduru) klinkemo na gumb:
A) Edal
B) Halt
C) Comander
D) File

5. Izbaci uljeza
A) pu
B) fd
C) ppt
D) pe

6. Koji niz naredbi je valjan?
A) fd 100 rt90
B) fd46 rt46
C) fd100 rt 90
D) fd 46 rt 46

7. Naredba koja kornjaču vraća u početni položaj je
A) bk
B) home
C) fd
D) lt

8. Koji naziv ulazne vrijednosti je točno napisan?
A) : d
B) : duljina
C) :n
D) : n