Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 15%2b 4
1. 9- 2
2. 19- 4
3. 7%2b 7
4. 12- 4
5. 15- 3
6. 19- 10
7. 13%2b 7
8. 5%2b 0
9. 18- 5
10. 3%2b 7
11. 19- 1
12. 8- 2
13. 7%2b 4
14. 9%2b 8
15. 14%2b 2

Answers:
0. 5%2b 8
1. 2%2b 5
2. 11%2b 4
3. 1%2b 5
4. 19- 14
5. 2%2b 6
6. 19- 3
7. 9%2b 9
8. 8%2b 4
9. 15- 4
10. 19- 2
11. 8%2b 1
12. 16- 6
13. 20- 0
14. 16- 2
15. 20- 1
.