Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 15%2b 4
1. 9%2b 8
2. 7%2b 7
3. 19- 4
4. 18- 5
5. 19- 10
6. 9- 2
7. 19- 1
8. 5%2b 0
9. 3%2b 7
10. 13%2b 7
11. 8- 2
12. 7%2b 4
13. 15- 3
14. 14%2b 2
15. 12- 4

Answers:
0. 11%2b 4
1. 16- 2
2. 15- 4
3. 1%2b 5
4. 8%2b 1
5. 20- 1
6. 8%2b 4
7. 19- 3
8. 20- 0
9. 19- 2
10. 5%2b 8
11. 2%2b 5
12. 16- 6
13. 19- 14
14. 9%2b 9
15. 2%2b 6
.