Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

!

Author: Grysiński Tomasz
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Question
A) Answer_1
B) Answer_2
C) Answer_3
D) Answer_4_(optional)

2. 1,2,3,4,5,6,7 , 8 ,9
A) undefined
B) undefined
C) undefined
D) undefined

3. 1Wypowiedzi 2dłuższe, 3zawierające 4więcej 5niż 6jedno 7orzeczenie, 8to 9zdania 10złożone 11 12 13 14
A) undefined
B) undefined
C) undefined
D) undefined

4. 1 2 3
A) undefined
B) undefined
C) undefined
D) undefined

5. Question
A) Answer_1
B) Answer_2
C) Answer_3
D) Answer_4_(optional)

6. Question
A) Answer_1
B) Answer_2
C) Answer_3
D) Answer_4_(optional)

7. Question
A) Answer_1
B) Answer_2
C) Answer_3
D) Answer_4_(optional)
.