Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

OSMANLI KURULUŞ KAVRAM BULMACASI

Author: rus kuzey
Description:
Keywords: teşkilat, kuruluş, osmanlı, 2017, , , online teaching

Content:
Crossword hints:
Osmanlı Devleti%27nin ikinci kurucusu olarak bilinir. , Onun zamanında Rumeli Beylerbeyliği ve kazaskerliği kurulmuştur. , Gelirleri orta dereceli devlet memurlarına bırakılan topraktır. , Onun zamanında divan teşkilatı kurulmuştur. , Gayrimüslimlerden alınan askerlik yapmama kaydıyla alınan vergi türüdür. , Müslümanlardan alınan 1/10 oranındaki ürün vergisi, Osmanlı Devleti%27nde ilk Yeniçeri isyanıdır., Gelirleri fakir fukaraya bırakılan toprak arazi türüdür. , İznik%27te açılan medresenin ilk müderrisi, Ülkeyi boydan boya kaplayan yatay eksenli toprak sistemi , Osmanlı Devletinde sayım işlemi, Gelirleri 100 bin akçeden fazla olan topraktır.,

Crossword words:
TAHRIR, ZEAMET, ÇELEBIMEHMET, BUÇUKTEPE, TIMAR, ÖŞÜR, KAYSERILIDAVUD, VAKIF, BIRINCIMURAT, ORHAN, HAS,
.